Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Dzieci Ulicy > Fundusz stypendialny "Ekonomia na Ulicy"Wydrukuj

FUNDUSZ STYPENDIALNY "EKONOMIA NA ULICY"W roku 2009 Fundacja dla Polski uruchomiła Fundusz Stypendialny "Ekonomia na Ulicy".

Celem Funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich, marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją, umożliwienie im rozwoju potencjału intelektualnego, wsparcie w kontynuacji nauki oraz pomoc w podjęciu działalności zawodowej.

Uczestnicy
Fundusz Stypendialny "Ekonomia na ulicy" skierowany jest do dzieci i młodzieży:
• w wieku 13-25 lat
• pochodzącej ze środowisk ubogich, marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją
• odpowiadającej definicji Dzieci Ulicy, sformułowanej przez organizacje pracujące z Dziećmi Ulicy
• pozostającej pod opieką organizacji lokalnej, która w latach 2007-2009 brała udział w szkoleniach zorganizowanych przez Fundację dla Polski w zakresie edukacji ekonomicznej w ramach projektu "Zarabiam na przyszłość".

Stypendia mogą zostać wykorzystane na zakup towarów i usług służących następującym celom:
• rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji (w tym zakup podręczników i innych materiałów potrzebnych do edukacji, opłata za kursy dokształcające, językowe, pokrycie kosztów dojazdu do placówek oświatowych),
• założeniu własnej działalności gospodarczej lub podjęciu pracy zawodowej (w tym zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności np. urządzenia, oprogramowanie, ubranie, pokrycie kosztów rejestracji działalności, opłacenie kursów zawodowych lub innych kursów warunkujących podjęcie określonej pracy),
• poszukiwaniu i podejmowaniu pracy (w tym opłata za konsultacje z doradcą zawodowym, dojazd do miejsca pracy).

W ramach pierwszej i drugiej edycji Funduszu Stypendialnego "Ekonomia na ulicy" 60 osób otrzymało stypendia na łączną kwotę 110 379,5 złotych.

Stypendia 2009
Stypendia 2010
Stypendia 2010 - II edycja oraz Stypendia 2011

W latach 2009-2011 Fundusz Stypendialny "Ekonomia na ulicy" wsparł uczestników i uczestniczki projektów: "Zarabiam na przyszłość" dofinansowanego przez Street Kids International oraz "Lepszy start - spełnione w działaniu" dofinansowanego przez Alcatel-Lucent Foundation.