Fundacja dla Polski


20-lecie Fundacji dla Polski w liczbach:

6 mln zł – łączna kwota udzielonych dotacji
630 – liczba zrealizowanych projektów
500 – przyznanych stypendiów i nagród o wartości ponad 1,7 mln zł
– funduszy filantropijnych o rocznym budżecie od 100 do 1,2 mln zł

Jesteś na: Strona główna > O nasWydrukuj

Fundacja dla Polski jest organizacją pozarządową
, która od 20 lat wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Inspiruje oraz przekazuje wiedzę osobom indywidualnym i firmom, jak korzystać z najlepszych modelowych rozwiązań filantropijnych, aby skutecznie pomagać. Realizuje wolę fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały, gwarantując profesjonalizm i przejrzystość działań.

Fundacja dla Polski jest niezależną, niedochodową organizacją  o statucie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 39342. Jest także sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która zobowiązuje ją do zachowania kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność. Fundacja jest również członkiem Forum Darczyńców – instytucji promującej społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji przekazujących środki finansowe na cele społeczne.


Statut Fundacji dla Polski
wersja polska
(pdf)


nr. konta bankowego Fundacji dla Polski
BRE Bank  45 1140 1010 0000 5294 4600 1001