Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszami > Fundusz Pamięci Haliny MikołajskiejWydrukuj

FUNDUSZ PAMIĘCI HALINY MIKOŁAJSKIEJ

"(...) Nieuznająca kompromisu w sprawach artystycznych
i moralnych odeszła jako symbol niezłomności."
("Życie", 22 czerwca 2004)


Od XIX wieku powinnością polskiej inteligencji było służyć społeczeństwu i w jego imieniu przemawiać. Halina Mikołajska tę powinność wykonała. Połączyła wielki artystyczny talent, cywilną odwagę i obywatelską postawę.

Etos inteligencji nakierowany na budzenie świadomości narodowej, na emancypację poniżonych, na wywalczanie wolności być może przechodzi już do historii. Dlatego winien być upamiętniony jako, być może, najważniejszy czynnik polskich zmagań ostatnich dwóch stuleci.

Halina Mikołajska była wielką postacią polskiego teatru i filmu - jedną z najwybitniejszych aktorek drugiej połowy XX wieku - oraz wybitną intelektualistką, a zarazem niezłomna w swych wyborach moralnych. Była wzorem postawy obywatelskiej. Gdy uznała, że dłużej o widomej nikczemności systemu politycznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej milczeć się nie da, porzuciła aktorstwo. Wstąpiła do Komitetu Obrony Robotników i dla sprawy, o którą walczyła, ofiarowała nie tylko wielkie nazwisko, czas, pracę, ale i własne bezpieczeństwo. Przed śmiercią w 1989 r. wzięła udział w pierwszych wolnych wyborach.

Celem Funduszu Pamięci Haliny Mikołajskiej jest budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej. Kluczowym etapem realizacji celu Funduszu jest zbudowanie rzeźby Haliny Mikołajskiej.

Inicjatorami Funduszu są osoby prywatne.           
                                               H a l i n a     M i k o ł a j s k a
W CZERWCU 2012 R. HALINA MIKOŁAJSKA - Z BRĄZU, STANĘŁA W PARKU MARSZAŁKA RYDZA-ŚMIGŁEGO.
W poniedziałek 4 czerwca około godz. 11:30 w warszawskim Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (tuż za Senatem RP) została odsłonięta rzeźba Haliny Mikołajskiej autorstwa rzeźbiarki Krystyny Fałdygi-Solskiej.


Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w towarzystwie pani Danuty Szaflarskiej.
Uroczystość poprowadził pan Jacek Fedorowicz, jednocześnie w tle przygrywał zespół jazzowy.
Mikołajską wspominali jej przyjaciele, artyści, reprezentanci Związku Artystów Scen Polskich oraz członkowie KOR-u i Solidarności.

Dodatkowych informacji udziela:
Agata Krakowiak - tel. (22) 542 58 82,
a.krakowiak@fdp.org.pl