Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszami > Fundusz im. Małgorzaty Baczko
i Piotra ZakrzewskiegoWydrukuj


FUNDUSZ IM. MAŁGORZATY BACZKO I PIOTRA ZAKRZEWSKIEGO

„Tworzyć z otoczenia i dla otoczenia.”


Architektura to przestrzeń życia – życia konkretnych ludzi w konkretnym środowisku. Młodzi adepci architektury uczą się na początku swej zawodowej drogi dokonywać wyborów pomiędzy korzyściami inwestorów i środowiska naturalnego. Na te decyzje wpływają także ich własne marzenia o dobrej pracy i uznaniu. Konieczność pogodzenia tych często sprzecznych celów wymaga poznania dobrego drogowskazu, kierującego ich uwagę na odpowiedzialne użycie przestrzeni, materiałów, energii.

Małgorzata Baczko i Piotr Zakrzewski – polscy architekci, rozwijający swą karierę w latach 1975-1996 we Francji, są wzorcem doskonałym. Ich rygorystyczny warsztat inżynierski połączony z romantyczną ekspresją plastyczną, a przede wszystkim nowatorskie rozwinięcie myśli ekologicznej w architekturze mają światowe znaczenie.

Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół pomaga młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego.


Działania

Fundusz przyznaje coroczną Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Do konkursu zgłaszane są prace z zakresu:

 • budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),
 • renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,
 • rewaloryzacji blokowisk.

W ocenie prac uwzględnia się szczególnie zastosowanie proekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Nagroda w wysokości 10.000 zł umożliwia dalszy rozwój zawodowy zwycięzcy.

Od 2009 r. dzięki współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – konkurs zyskał dodatkową kategorię, w ramach której oceniane są projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej.

Fundacja dla Polski w imieniu Fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi.
 

Jury

 • Stanisław Fiszer - Przewodniczący Jury, architekt (Francja)
 • Tadeusz Baczko - ekonomista, Polska Akademia Nauk
 • Michel Cova - inżynier, scenograf (Francja)
 • Jacek Cybis - architekt, Politechnika Warszawska
 • Marta Grządziel - architekt, laureatka Nagrody w 2000 r.
 • Janusz Pachowski - architekt, Politechnika Warszawska
 • Karol Sachs - ekonomista, przedstawiciel Rady Fundacji dla Polski
 • Andrzej Sowa - architekt (Polska)
 • Krystyna Vinaver - ekonomista, Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska (Francja)
 • Paweł Zakrzewski - inżynier (Dania)


PatronatyZobacz także:Dodatkowych informacji udziela:
Agata Krakowiak - tel. (22) 542 58 82,  fundusz.baczko@fdp.org.pl