Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszami > Fundusz im. Edwarda J. WendeWydrukuj

FUNDUSZ IM. EDWARDA J. WENDE


salus rei publicae suprema lex (esto)
dobro rzeczypospolitej (winno być) najwyższym prawem

Reguły prawa są jasne, czasem twarde, jednak kulturę prawną tworzą ludzie, tacy jak Edward Joachim Wende, który kierował się w swoim życiu przede wszystkim zasadami elementarnej przyzwoitości. Będąc prawnikiem w trudnych czasach miał szczególną świadomość, że to nie tylko zawód zaufania publicznego, ale jakość jego sprawowania przyczynia się do rozwoju demokracji i stanowi o miejscu Polski w Europie.

Ten wielki prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł II RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.
Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.

Działania
Fundusz przyznaje coroczną nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej. Nagrodę przyznaje powołana w tym celu Kapituła Nagrody im Edwarda J. Wende.

Fundusz im. Edwarda J. Wende został założony przez członków rodziny Wende i utrzymuje się dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi.

Patronem prasowym i partnerem jest "Rzeczpospolita" i jej Wydawca Presspublica sp. z o.o.

W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą:
Teresa Romer (Przewodnicząca Kapituły), Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Stanisław Rymar, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Ewa Usowicz (przedstawicielka "Rzeczpospolitej"), Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009) oraz przedstawiciel Fundacji dla Polski.
 
Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende
I edycja, 2003 r. - Jan Maria Rokita
II edycja, 2004 r. - Witold Kulesza
III edycja, 2005 r. - Irena Lipowicz
IV edycja, 2006 r. - Marek Safjan
V edycja, 2007 r. - Jacek Taylor
VI edycja, 2008 r. - Marek Antoni Nowicki
VII edycja, 2009 r. - Stanisław Waltoś
VIII edycja, 2011 r. - ś.p. Stanisław Mikke
IX edycja, 2012 r. - Adam Daniel Rotfeld


>> Regulamin Funduszu


Dodatkowych informacji udziela:
Agata Krakowiak - tel. (22) 542 58 82, fundusz.wende@fdp.org.pl