Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszami > Fundusz im. Andrzeja BączkowskiegoWydrukuj

FUNDUSZ IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO


Dialog społeczny w Polsce zawdzięcza wiele Andrzejowi Bączkowskiemu. Ten działacz solidarnościowy, urzędnik służby publicznej, po 1989 roku wiceminister pracy w sześciu(!) gabinetach, inicjator utworzenia Komisji Trójstronnej i wreszcie minister pracy w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, jest uważany za wzór urzędnika i najwybitniejszego ministra pracy po 1989 r.  Od dnia jego przedwczesnej śmierci wspominają go, z jednakową serdecznością i szacunkiem, zarówno przyjaciele jak i przeciwnicy. Inicjatorem utworzenia funduszu jego imienia była nie tylko jego żona i grupa przyjaciół, ale i doceniający jego osiągnięcia ministrowie pracy i polityki socjalnej różnych rządów.

Działający w latach 1997-2007 Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego promował postawy, dla których wzorem jest postać jego patrona. Bohaterami nagrody zostali m.in. Anna Dymna, Henryk Wujec, Henryka Krzywonos-Strycharska, Henryka Bochniarz,  Jan Jakub Wygnański czy  Bogdan Zdrojewski. Im wszystkim bliska jest idea służby publicznej. Niezależnie od tego czy są działaczami społecznymi, politykami czy urzędnikami, rozwiązują ważne problemy społeczne, stanowią wzór służby publicznej, działają w duchu porozumienia i współpracy – kierując się zasadą współpracy "ponad podziałami".

W roku 2007 Fundator powołał samodzielną Fundację imienia Andrzeja Bączkowskiego. Zgodnie z jego życzeniem – i na zasadach przyjętych w Fundacji dla Polski - zadania Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego oraz jego kapitał zostały przekazane nowo powstałej organizacji.