Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszami > Fundusz Bankowo ZaangażowaniWydrukuj

FUNDUSZ BANKOWO ZAANGAŻOWANI
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 
 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest aktywnie zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej. Jako sponsor wspiera liczne imprezy kulturalne i sportowe, organizuje spotkania edukacyjne dla rolników i przedsiębiorców, wspiera finansowo najuboższych, chorych, niepełnosprawnych i seniorów. Od wielu lat tworzymy bank przyjazny klientom i społeczności lokalnej. Jesteśmy firmą z ludzką twarzą. Zajmujemy się nie tylko kredytami, odsetkami i generowaniem zysku. Idziemy o krok dalej i nawiązujemy współpracę z Fundacją dla Polski. Teraz będziemy działać jeszcze skuteczniej i bardziej merytorycznie – powiedział Prezes Zarządu Andrzej Szwejkowski.

Fundusz Bankowo Zaangażowani powstał z inicjatywy Zarządu i Pracowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jego celem jest przeciwdziałanie problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy Banku będą wspierać wartościowe inicjatywy lokalnych organizacji społecznych oraz pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.


Pierwsi beneficjenci Funduszu
19 listopada 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Funduszu, na którym zdecydowała o przekazaniu pięciu darowizn na łączną kwotę 5 000 zł. Darowizny otrzymało troje dzieci z ciężkimi schorzeniami z terenu Płońska i Mławy (3 000 zł), Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie (500 zł), a także sfinansowane zostało przygotowanie Szlachetnej Paczki dla starszej samotnej osoby mieszkającej w Ciechanowie (1 500 zł).

20 marca 2013 r. odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Funduszu Bankowo Zaangażowani Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Pracownicy Oddziałów Banku z kilku miast zaproponowali beneficjentów do wsparcia - instytucje i osoby indywidualne. Decyzją Kapituły Funduszu - pomoc finansową ze środków Funduszu otrzyma czworo dzieci z ciężkimi schorzeniami z terenu północnego Mazowsza oraz Grupa Zalewski Patrol działająca przy Stowarzyszeniu Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.