Fundacja dla Polski
WOLONTARIAT PRACOWNICZYKiedy w firmie mamy z jednej strony pracowników, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych, a z drugiej - kierownictwo, które udziela im poparcia, tworzą się dobre warunki dla zorganizowania wolontariatu pracowniczego. Jest to coraz bardziej popularna forma działania łącząca społeczne zaangażowanie firmy i jej pracowników. W ramach wolontariatu pracowniczego, pracownicy wykonują różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących. Może to być np.: remont domu dziecka czy szpitala, pomoc w odrabianiu lekcji, opieka nad zwierzętami w schronisku, czy dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach projektów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi. Nieodpłatna pomoc merytoryczna specjalistów w różnych dziedzinach jest na wagę złota i może przynieść znaczące efekty społeczne.

Ważnym elementem wolontariatu pracowniczego jest pomoc udzielana wolontariuszom ze strony firmy. Oprócz ustanowienia odpowiednich procedur i regulaminu działań wolontariuszy, wspiera ona swych pracowników poprzez udogodnienia polegające na przyznaniu im dnia wolnego od pracy na wolontariat, czy też na wsparciu finansowym lub rzeczowym projektów przez nich realizowanych, czy też w innej, wspólnie ustalonej formie.

Fundacja współpracuje aktualnie z dwiema firmami przy realizacji Programu Dzieci Ulicy:
W ramach realizowanego przez Fundację projektu "Lepszy start–spełnione w działaniu” pracownicy bydgoskiego oddziału Alcatel-Lucent angażują się w organizację klubów kobiet dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi uczestniczkami projektu i wpływając na rozwój ich kompetencji na starcie w dorosłe życie zawodowe. 
Pracownicy Banku Pekao S.A uczestniczą w realizacji projektu „Zacznij liczyć - na siebie" - biorą udział w spotkaniach klubów młodzieżowych oraz w warsztatach zarządzania osobistymi finansami, które wyposażają młode osoby w niezbędną wiedzę na temat oszczędnego zarządzania domowym budżetem.