Fundacja dla Polski
PROGRAM MATCHING FUND NOWOŚĆ


Kiedy do każdej złotówki przekazanej organizacji społecznej przez pracownika, kierownictwo firmy dodaje drugą złotówkę – efekt społeczny jest dwukrotnie większy a satysfakcja darczyńców podwójna.

Celem Programu Matching Fund jest efektywne wspieranie inicjatyw społecznych poprzez zachęcanie pracowników firmy do angażowania się w działania ich lokalnych społeczności. Program integruje firmę i jej pracowników wokół działań społecznych, ale również wzmacnia jej wizerunek jako instytucji wrażliwej społecznie. Firma bowiem podwaja środki przekazywane przez pracowników na finansowanie ważnych celów społecznych. W Programie uczestniczyć mogą wszyscy etatowi pracownicy firmy.

Beneficjentami Programu mogą być wszystkie polskie organizacje pozarządowe (przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia), działające w obszarach pożytku publicznego, takich jak m.in.: edukacja i sport, ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura i sztuka, czy ochrona środowiska i ochrona przyrody.

Procedura Programu jest bardzo prosta. Najpierw pracownik przekazuje pochodzącą z własnych środków darowiznę na rzecz wybranej przez siebie organizacji społecznej (darowizna musi zostać faktycznie przekazana organizacji, obietnica darowizny nie jest wystarczająca). Następnie firma za pośrednictwem Fundacji dla Polski przekazuje równowartość darowizn pracowników na rzecz wybranych przez nich organizacji.
Firma w porozumieniu ze swoimi pracownikami ustala minimalną kwotę darowizny przekazywanej jednorazowo przez pracownika, jak również maksymalną całkowitą wartość darowizn, które może on przekazać w ramach Programu w ciągu całego roku wybranej przez siebie organizacji. Firma zobowiązuje się ją podwoić.

Do Fundacji dla Polski należy weryfikacja dokumentacji organizacji wybranych przez pracowników, transfer darowizn przekazywanych przez firmę na rzecz organizacji, monitoring realizacji finansowanych w ramach Programu projektów i weryfikacja sprawozdań z wykorzystania darowizn przez organizacje.

Zapraszamy!