Fundacja dla Polski
PAYROLL


Pomagać można na różne sposoby. Nie trzeba być do tego bardzo zamożnym. Dla osób, których nie stać na hojne darowizny, a którzy chcieliby regularnie wspierać finansowo wartościowe inicjatywy społeczne, bardzo dobrym rozwiązaniem jest program składek pracowniczych Payroll. Jest to prosty system umożliwiający pracownikom firmy, w porozumieniu i za zgodą pracodawcy, wspomaganie wartościowych inicjatyw stosunkowo niewielkimi miesięcznymi kwotami. W ramach programu Payroll co miesiąc określona przez pracownika kwota, zwykle końcówka jego wynagrodzenia, potrącana jest przez pracodawcę i przekazywana wybranej organizacji. Bywa, że do każdej złotówki darowanej przez pracownika firma dokłada drugą, podwajając tym samym ogólną wartość udzielanej pomocy.

Pracownik, zgłaszając chęć przystąpienia do programu Payroll, składa pisemne oświadczenie, w którym podaje kwotę deklarowanej pomocy oraz cel społeczny lub organizację, którą chce wspierać. Może też dowolnie modyfikować wysokość odpisu od pensji oraz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

Fundacja dla Polski w ramach Programu payroll wspiera pracowników dwóch firm: Levi Strauss Poland Sp. z o.o. (Programu Dzieci Ulicy) oraz Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie  (Fundusz Bankowo Zaangażowani)